Jan Rybka

Jan Rybka
 • housle - 28 let
 • člen Filharmonie Brno
 • vystudoval konzervatoř v Brně u Mgr. Jiřího Novotného
 • absolvent JAMU u prof. Františka Novotného
 • sólista s Filharmonií Brno, Moravskou filharmonií Olomouc, Janáčkovým akademickým orchestrem, Symfonickým orchestrem konzervatoře v Brně aj.
 • absolvent interpretačních kurzů u věhlasných houslových virtuosů: Václav Hudeček, Pavel Šporcl, Čeněk Pavlík, Vadim Gluzman, Shlomo Mintz
 • laureát Soutěže konzervatoří ČR (3.místo), mezinárodní soutěže Josefa Muziky (2.místo)
 • od roku 2013 je členem Slovanského kvarteta

Zdeněk Svozil

Zdeněk Svozil
 • housle - 28 let
 • koncertní mistr Městského divadla Brno, člen Filharmonie Brno a člen Brno Baroque Tria
 • vystudoval konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži u MgA. Jaroslava Krátkého
 • absolvent moderních i barokních houslí na JAMU ve třídách doc. Bohuslava Matouška a MgA. Martyny Pastuszky
 • sólista s orchestry Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, pražský Ensemble 18+ , Hodonínský Symfonický Orchestr aj.
 • absolvent interpretačních kurzů věhlasných houslistů jako Václav Hudeček, Čeněk Pavlík, Giuliano Carmignola ...
 • držitel 3. ceny ze soutěže konzervatoří ČR; laureát, držitel ceny za provedení povinné skladby a absolutní vítěz mezinárodní soutěže Josefa Muziky
 • vyznamenán zlínským krajem za mimořádné výsledky v mimoškolní činnosti

Anežka Jungová

Anežka Jungová
 • violoncello - 26 let
 • členkou Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů
 • vystudovala konzervatoř v Brně u Mgr. Břetislava Vybírala
 • nyní studentkou JAMU u prof. Jozefa Podhoranského
 • spolupracuje se soubory The Czech Ensemble Baroque, Ensemble Opera Diversa, Musici Moraviae
 • hostující violoncellistka divadla Husa na provázku
 • absolventka interpretačních kurzů u Michaely Fukačové
 • absolventka Letní školy barokní hudby pod vedením MgA. Marka Štryncla